தினசரி தொகுப்புகள்: December 5, 2022

பனிநிலங்களில்- 5

இந்தப்பயணத்தில் ரவி முயற்சி எடுத்து ஒருங்கமைத்திருந்த பயணம் ஆர்ட்டிக் வட்டத்திற்குள் சென்று துருவஓளி (அரோராவை) பார்ப்பது. அது ஓர் அரிய அனுபவம் என பலர் பதிவுசெய்திருக்கின்றனர். குளிர்காலத்தின் தொடக்கத்தில் இரவில் உருவாகும் வானொளி...

ராஜம் கிருஷ்ணன்

ராஜம் கிருஷ்ணனின் மறைவு தமிழ்ச்சூழல் பற்றிய ஒரு திகைப்பூட்டும் புரிதலை அளிப்பது. உறவினர்களால் அவர் முழுமையாகவே ஏமாற்றப்பட்டார். அவருடைய செல்வத்தால் படித்தவர்கள், வளர்ந்தவர்கள் அவர்கள். அவரை கொண்டுசென்று ஒரு குடிசைப்பகுதியில் கைவிட்டுவிட்டுச் சென்றனர்...

உள்ளும் புறமும் விளிம்பும்- காளிபிரசாத்

  விஷ்ணுபுரம் விருது,2022 சாரு நிவேதிதா – தமிழ் விக்கி  வேலை விஷயமாக ஸெகந்திராபாத்தில் தங்கியிருந்த நாட்களில் வரைகலைக் கலைஞர் ஒருவர் கவனத்தைக் கவர்ந்தார். சுவரில் மற்றும் பலகைகளில் எழுதுபவர். அங்கிருந்த காலியிடத்தில் லாரி ஒர்க்‌ஷாப்  ஒன்றிருந்தது....

உழல்தல் ஒரு பேரின்பம் 

எழுதப்பட்ட வரலாறுகளின் வழியாக மட்டுமல்ல, இலக்கியங்களின் வழியாக மட்டுமல்ல, பயணத்தில் மூலமாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம் என்று இந்த நூல் விளக்கியிருந்தது. அதனை அவர்களுக்கு இரண்டு நிமிடங்களுக்குள்ளாக விளக்கினேன். அந்நூலைப் படிப்பதற்கு வழங்குமாறு கூறி...

கறுப்பு மண்- வெங்கி

கறுப்பு மணி பாலகும்மி பத்மராஜு- இணைய நூலகம் பாலகும்மி பத்மராஜு - தமிழ் விக்கி  அன்பின் ஜெ, நலம்தானே? சமீபத்தில் நேஷனல் புக் டிரஸ்ட் வெளியிட்ட பாலகும்மி பத்மராஜுவின் "கறுப்பு மண்" வாசித்தேன் (தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பா. பாலசுப்பிரமணியன்). நான் எதிர்பார்க்கவேயில்லை,...