தினசரி தொகுப்புகள்: January 23, 2022

தமிழ், குறிகளும் ஒற்றும்

அன்புள்ள ஜெ.. எழுத்து குறித்த அடிப்படையான ஒரு கேள்வி.முற்றுப்புள்ளி , காற்புள்ளி போன்றவை ஆரம்ப கால தமிழில் இல்லை... போக போக தமிழில் பயன்பாட்டுக்கு வந்து விட்டது. ஆனால் இதன் பயன்பாடு குறித்து ஒரு தெளிவு...

காதுகள் – சொற்பொருட் பேதத்தின் விளையாட்டுக் களம்- அந்தியூர் மணி

காதுகள் வாங்க அன்புள்ள ஆசிரியருக்கு எம் வி வெங்கட்ராம் அவர்கள் எழுதிய காதுகள் நாவலைப் படிக்கும் வாய்ப்பு அமைந்தது.வழக்கமாக அந்நாவலை எம் வி வியின் வாழ்க்கை வரலாற்று நாவல் எனச் சிலர் எடுத்துக் கொள்கின்றனர்.முன்னுரை எழுதிய...

தேவி- ஒரு கடிதம்

அன்புள்ள ஜெயமோகன், உங்கள் புனைவு களியாட்ட சிறுகதை வரிசையில் தேவி பெண்ணின் இயல்பு பற்றி சொல்லும் கதைகளில் ஒன்று. ஒவ்வொரு பெண்ணுக்குள்ளும் இருக்கும் பெண் தெய்வத்தை தேடிச் சொல்லும் கதை. ஆணுக்கு ஒரே பெண் மூன்று வெவ்வேறு...

வெள்ளையானை- சரவணக்குமார் கணேசன்

வெள்ளையானை வாங்க அடிமைகள் - இந்த சொல்லை இப்போது பயன்படுத்தும் போது, நமக்கு தொடர்பில்லாத, ஏதோ ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் பற்றியதாகவோ... தற்கால சூழலில் நாகரீகம் குறைவான சொல்லாகவும் கருதப்படலாம்... எந்த சூழ்நிலையிலும் வலியவர் ஆக...

வாசகர், எழுத்தாளர் – கடிதங்கள்

நூல்கள் வாங்க https://www.vishnupurampublications.com/ அன்புள்ள ஜெ, வணக்கம்! இன்று காலையில் ஒரு கனவு. உங்கள் வீட்டிற்கு வந்திருந்தேன். நீங்கள் ஏதோ எழுத்திக்கொண்டிருந்தீர்கள். ஆகவே உங்களைப் பார்க்க முடியவில்லை. அருண்மொழி அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தேன். என்ன பேசினேன் என நினைவில் இல்லை....