தினசரி தொகுப்புகள்: November 6, 2021

சிவபூசையின் பொறுப்பும் வழியும்

அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு வணக்கம். நீண்ட தயக்கத்திற்கு பின் இந்த கடிதம். கொரோனாவில் இருந்து மீண்டு நலமாக உள்ளீர்கள் என அறிந்தேன். ஹோமோயோபதி போன்ற மருத்துவ முறைகளில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கொடுக்கப்படுகிறது. அதை...

ஏதோ ஒரு நதி

https://youtu.be/qfA6VXnLrQM சிவாஜி எம்ஜியார் மற்றும் வெவ்வேறு சின்னச்சின்ன வம்புகளுக்கும் செய்திகளுக்கும் அப்பால் பழைய சினிமாவின் உலகம் என்பது ஆர்வமூட்டுவது. ஆழமான சமூகவியல் ஆய்வுகளுக்கு அதில் இடமிருக்கிறது. ஆனால் நான் சொல்வது நாம் நம் கடந்தகாலத்தில்...

கேளாச்சங்கீதம்- கடிதங்கள் -9

கேளாச்சங்கீதம் அன்புள்ள ஜெ கேளாச்சங்கீதம் வாசித்தேன்.சங்க இலக்கியத்தில் வரும் அதிமதுரம் தின்ற யானைபோல என்ற உவமை உடனே நினைவுக்கு வந்தது. அந்தக் கவிதையை வாசிக்கும்போது அதிமதுரத்தை நான் வாயில் வைதிருக்கவில்லை. ஆனால் பிறகு அதை வாயில்...

கோவை கவிதைநிகழ்வு- கடிதம்

கோவை கவிதைவிவாதம் – கடிதம் கோவையும் கவிதையும் ஒரு கோழியும் அரங்கில் விவாதிக்கப்பட்ட படைப்புகள் அன்புள்ள ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு, வணக்கம் சீன கலாச்சாரத்தில் பைன்,  வில்லோ மரங்களும் ’மெய்’ (Mei) மலர்களும் மிக முக்கிய இடம் பெற்றவை. சீன...

இந்து ஞான மரபில் ஆறு தரிசனங்கள்: வெங்கி பிள்ளை

இந்து ஞான மரபில் ஆறு தரிசனங்கள் கிண்டில் வாங்க இந்து ஞான மரபில் ஆறு தரிசனங்கள் வாங்க இந்து மதத்தின் வேர்களையும் அதன் வைப்பு முறைகளான வேதங்கள், ஆறு தரிசனங்கள், ஆறு மதங்கள் மற்றும் மூன்று...