தினசரி தொகுப்புகள்: February 27, 2021

இருத்தலியம் தமிழில்

அன்பின் ஜெயமோகன் நான் தற்போது இருத்தலியல் படித்துவருகிறேன். அல்பேட் காமு தஸ்தவிஸ்கி போன்றவர்களை இருத்தலியலின் எழுத்தாளரகள் என்று பொதுவாக  அடையாளப்படுத்துகிறார்கள். உங்களது இயக்கத்தை  என்னால் அடையாளப்படுத்த முடிகிறது செய்யும் விடயத்தில் தொடர்ச்சியாக அதே வேளையில் தனித்துவமாக  இயங்கியபடி எந்த...

கவிதைக்குள் நுழைபவர்கள்…

பொதுவாக உலகம் முழுக்கவே கவிதைகளுக்கு கவிஞர்கள்தான் வாசகர்கள். எழுதும் கவிஞர்கள், எழுத எண்ணும் கவிஞர்கள். கவிதை பற்றி எழுதுபவர்கள் கவிஞர்கள் மட்டுமே. ஒருவகையில் அதுவே இயல்பானது. ஏனென்றால் கவிதை என்பது ஒரு பொதுவான...

விவாதமொழி- கடிதம்

விவாதங்கள் நடுவே-கடிதங்கள் அன்புள்ள ஜெ நான் இடதுசாரி எண்ணம் கொண்டவன். நீங்கள் வெளியிட்ட பகுதியில் உள்ள கடிதங்களில் வலதுசாரிகள் உங்களை சோ -எஸ்.வி.சேகர் மொழியில் கிண்டல்செய்கிறார்கள்,  இடதுசாரிகள் மொட்டைவசை அளிக்கிறார்கள் என்று இருந்தது இடதுசாரிகளை நீங்கள் விமர்சிக்கிறீர்கள்....

கதைகளின் முடிவில்

அன்புள்ள ஜெ கொந்தளிப்பான ஓர் ஆண்டு முடியப்போகிறது. இந்த ஆண்டின் நினைவுகள் என்னென்ன என்று பார்த்தால் முதலில் வெண்முரசின் முடிவு. அடுத்தபடியாக நூறு சிறுகதைகள். கொரோனா எல்லாம் இதற்கு பின்புலம்தான். காலம்போகப்போக கொரோனா மறந்து...

அழலை அறிதல்

கான் புக  தர்மன் குந்தி வசம் ஆசி வாங்க வருகையில், குந்தி அத்தருணத்தை தன்னை அறிவதன் வழியாகவே அதற்கான பொறுப்பை ஏற்கிறாள் அதன் வழி கடக்கிறாள். ''ஆம் இது அனைத்துக்கும், நானே துவக்கம்,...