தினசரி தொகுப்புகள்: November 14, 2020

புனைவு, புனைவல்லா எழுத்து

வணக்கம் ஐயா, தாங்களும் தங்கள் குடும்பமும் நலம் என எண்ணுகிறேன் என் பெயர் விவேக், புதுச்சேரியில் இருந்து எழுதுகிறேன். இந்த ஆண்டு சென்னை புத்தகத்திருவிழாவில் தங்களுடைய "அறம்" கிடைக்கப்பெற்று வாசித்தேன். அற்புதமான விழுமியத்தை கொண்ட எழுத்தை தந்தமைக்கு...

கனலி ஜப்பானிய சிறப்பிதழ்

கனலி இம்மாத இதழ் ஜப்பானியச் சிறப்பிதழாக வெளிவந்திருக்கிறது. ஜப்பானிய இலக்கியத்துக்கு ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு, ஆசியாவில் ஐரோப்பாவுடன் நேரடியான இலக்கிய- பண்பாட்டு உறவை முதலில் தொடங்கிய தேசம் ஜப்பான்தான். நாம் காணும் ஜப்பானிய...

அன்றைய முகம்

https://youtu.be/ARrLPhng_m0 உறைகாலம் இனிய ஜெயம் நேற்று இரவு கண்ட அழகிய பாடல்களில் ஒன்று இது. தேவராஜன் மாஸ்டர் இசை என்று குறிப்பு சொல்கிறது.  வழக்கம் போல முதலில் பாடல் மட்டுமே கேட்டேன். இரண்டாம் முறை பார்க்கையில்தான் அறிந்தேன்,...

எரிநீர்

நீரினில் மூழ்கி நினைப்பொழிதல் ஒரு விடுதலை. ஆனால் நீத்தோருக்கு நெறியின்மை இழைத்தோருக்கு அவ்விடுதலை இல்லை. வஞ்சத்தால், சினத்தால், பிழை விழைவால் மட்டுமல்ல அன்பால், குருதியுறவால்கூட நெறியின்மையை இழைக்கலாகும். அவரவர் எச்சம் என காணப்படும்...