தினசரி தொகுப்புகள்: November 24, 2019

வெயில் கவிதைகள்

ஒருமுறை ரயிலில் பயணம் செய்துகொண்டிருந்த போது ஒருவரிடம் பேச்சுக்கொடுக்க நேரிட்டது -- நேரிட்டது என்று தான் சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் நான் வலிந்து அவரிடம் பேச்சுக்கொடுக்கவில்லை.  நான் ரயிலில் எவரும் என்னிடம் பேசுவதை நீண்ட...

சாகேத் ராமனின் பெயரால் – கடலூர் சீனு

ராமனின் பெயருடன் இனிய ஜெயம்   தளத்தில்  சங்கர் அவர்கள் எழுதிய ராமனின் பெயரால் பதிவு கண்டேன். ஹே ராம்  வெளியாகி இருபது வருடங்களைத் தொடப் போகிறது.  கமல் அறுபத்தி ஐந்து,  கொண்டாட்ட வரிசையில் மீண்டும் ஹே...