தினசரி தொகுப்புகள்: October 23, 2019

யுவன் சந்திரசேகர், மதுரை, ஒருநாள்

யுவன் சந்திரசேகர் தமிழ் விக்கி மதுரைக்கு வருவதை நான் தவிர்ப்பதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு, ‘மதுரையை வெறுக்க இருபது காரணங்கள்’என ஒரு நீண்ட கட்டுரையே எழுதலாம். முதல்காரணம் உடைந்து சரிந்து சிரியப்போர்க்களம் போல காணப்படும்...

நீ மதுபகரூ…

https://youtu.be/nCRUcx6zEcc சினிமாப்பாடல்களில் வரிகளின் இடம் என்ன? வரிகள் வழியாகவே இசை நினைவில் நின்றிருக்கிறது,எனக்கு. வரிகள் நன்றாக இல்லை என்றால் இசை உவகையூட்டுவதில்லை. தமிழின் பல மகத்தான பாடல்களை நான் கேட்பதே இல்லை. கீழ்மைநிறைந்த வரிகளால்தான். நல்ல...

உரைகள் கடிதங்கள்

    அன்புள்ள ஜெ   இலக்கியம் குறித்த உங்கள் உரைகளை நான் அடிக்கடிக் கேட்பதுண்டு. பொதுவாக நீங்கள் செய்திகளை, தகவல்களை முக்கியமானதாகச் சொல்வதில்லை. ஒரு குறிப்பிட்ட பார்வையைச் சொல்கிறீர்கள். பெரும்பாலும் அந்தப்பார்வையை மட்டும் சொல்லி, இப்படி நீங்கள்...

‘வெண்முரசு’ – நூல் இருபத்திமூன்று – நீர்ச்சுடர்-39

பகுதி ஐந்து : எஞ்சும் கனல் – 9 எப்போதுமே தனிமையை ஓர் அழுத்தமாகவே யுயுத்ஸு உணர்ந்து வந்தான். ஆனால் ஒன்று நிகழ்வதற்கு முன் அமையும் தனிமையை அவன் வியப்புடன் மீளமீள எண்ணிக்கொள்வதுண்டு. அப்போது...