தினசரி தொகுப்புகள்: September 12, 2019

சுகிசிவமும் சுப்ரமணியனும்

https://youtu.be/3ZXB0kq3GRM   அன்புள்ள ஜெ, இணையத்தில் இப்போது திரு.சுகி.சிவம் அவர்களின் வேத, தமிழ் கடவுள் என்பதின் விளக்கங்கள் சர்ச்சை ஆகி வருகின்றது. நீங்கள் கவனித்திருக்கக்கூடும்? பெரும்பாலும் இவ்வித இணைய வம்புகள் / கூச்சல்களை நான் பொருட்படுத்துவதில்லை. மேலும்...

சிவப்பயல் -கடிதங்கள்

சிவப்பயல் அன்புள்ள ஜெ, சீரியசாக எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் நடுவே அவ்வப்போது உங்கள் புன்னகை வந்துசெல்லும் அழகான சின்னக் கட்டுரைகள் உண்டு. ஒரு சித்திரம் அல்லது ஒரு நினைவு. அந்தக்கட்டுரைகள்தான் எனக்கு நெடுங்காலம் நினைவில் நின்றிருக்கின்றன. ஏன்...

நீலவானும் மண்ணும்

https://youtu.be/y8oT0NV281o பனிமலையில் பாடல்களைக் கேட்கையில் காட்சிவடிவத்தை நான் அரிதாகவே பார்க்கிறேன். அவை பெரும்பாலும் என்னுள் எழும் காட்சிகளை விடக்குறைவாக, மிகத்தொலைவாகவே இருக்கின்றன. ஆனால் ஹம்ராஸ் படத்தின் இமையமலைக் காட்சிகள் பல நினைவுகளை எழுப்புபவை. நான் கண்ட...

பகடி எழுத்து – காளிப்பிரசாத்

தீவிரச் சிறுகதைகளும் பகடிச் சிறுகதைகளும் -சாம்ராஜ்   அன்புள்ள ஜெ, சிறுகதை அரங்கில் சுனில் கட்டுரையைத் தொடர்ந்து  அவர் விட்டு விட்ட பல எழுதாளர்களைப் பற்றிய விவாதம் எழுந்த்து. அந்த அரங்கில் சாம்ராஜும் தன் உரையில்  ஒரு...