ஊட்டி காவிய முகாம் சந்திப்பு நினைவுகள்

IMG_20170423_140039

 

இன்னும் ஊட்டி முகாமிற்கு வெளியே..

ஊட்டி ஒரு பதிவு

ஊட்டி ஒரு பயணம்

ஊட்டி சந்திப்பு – 2014 [2]

உளி படு கல் – ராஜகோபாலன்

ஊட்டி சந்திப்பு – 2014

ஊட்டி முகாம் 2012 – பகுதி 3

ஊட்டி – சுழன்றும் கதைப் பின்னது அண்டம்

ஊட்டி முகாம்-எம்.ஏ.சுசீலா

ஸ்ரீனிவாசின் பதிவு

ஊட்டி ஒரு பதிவு

ஊட்டி நண்பர்கள் வருகை

ஊட்டி முகாமனுபவம்

ஊட்டி ,பதிவு

ஊட்டி சந்திப்பு – 2014

ஊட்டி இலக்கியச் சந்திப்பு நிபந்தனைகள்

ஊட்டி சந்திப்பு – 2014 [2]

ஊட்டி முகாம் 2012 – பகுதி 3

ஊட்டி முகாம் 2012 – பகுதி 2

ஊட்டி – ஒரு பதிவு

ஊட்டி 2012 – புகைப்படத் தொகுப்பு

ஊட்டியிலே

கம்பராமாயணம் அரங்கம் – ஊட்டி – மே 25,26,27-2012

ஊட்டி முகாம் 2012 – பகுதி 1*

ஊட்டியிலிருந்து கொண்டுவந்தவை – கடலூர் சீனு

ஊட்டி- பெண்களுக்கு இடமுண்டா?

ஊட்டி முகாம்-கடிதம்

ஊட்டி முகாம் -கடிதங்கள்

ஊட்டி காவிய முகாம் – வீரராகவன்

ஊட்டி முகாம்,சுனில் கிருஷ்ணன் 2

ஊட்டி முகாம்-சுனில் கிருஷ்ணன் பதிவு

ஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 4

ஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 3

ஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 2

ஊட்டி காவிய முகாம் (2011) – 1

ஊட்டி காவிய முகாம் (2011)

ஊட்டி சந்திப்பு அனுபவம்

ஊட்டி சந்திப்பு பதிவு 3

ஊட்டி சந்திப்பு பதிவுகள் -2

ஊட்டி பதிவுகள் -1

ஊட்டி இரு கடிதங்கள்

ஊட்டி சந்திப்பு அலைகள்…

ஊட்டி சந்திப்பு குறித்து

ஊட்டி கவிதையரங்கம்:பி.ராமன்

ஊட்டி-கவிதையரங்கு

ஊட்டி -மூன்றுநாட்கள்- ரகுராம்

ஊட்டி புதியவர்களின் சந்திப்பு

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 1

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 2

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 4

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 5

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 6

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 7

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 8

ஊட்டி புதியவர்கள் சந்திப்பு – கடிதங்கள் – 9

 

 

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’–நூல் பதின்மூன்று–‘மாமலர்’–86
அடுத்த கட்டுரைஅ.மார்க்ஸிடம் ஒரு விண்ணப்பம்