குற்றமும் தண்டனையும் -செம்பதிப்பு

 kuRRam

அன்பின் ஜெ

தங்களிடம் முன்பே பகிர்ந்து கொண்டபடி என் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் 2007ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஃபியதோர் தஸ்தயெவ்ஸ்கியின் குற்றமும் தண்டனையும் நாவலைத் தற்போது சென்னை நற்றிணை பதிப்பகத்தார் தங்கள் சிறப்பு வெளியீடாக செம்பதிப்பாக வெளியிட்டுள்ளனர்.

தங்கள் பார்வைக்கு முகப்பட்டை படத்தை இத்துடன் இணைத்திருக்கிறேன்…

* சென்ற ஆண்டு நான் முடித்திருக்கும்

NOTES FROM THE UNDERGROUND இன் மொழியாக்கம்

நிலவறைக்குறிப்புக்கள்

என்னும் தலைப்பில் விரைவில் நற்றிணை வெளியீடாக வர இருக்கிறது.

திருத்தங்கள் முடித்தாயிற்று,ஈரோடு புத்தகக்கண்காட்சியின்போது வரக்கூடும்

எம் ஏ. சுசீலா

***

முந்தைய கட்டுரையோகி- கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைஎழுதலின் விதிகள்