அஞ்சலி : அசோகமித்திரன்

ASOKAMITHTHIRAN-41

 

நவீனத்தமிழின் மேதைகளில் ஒருவர் இன்று மறைந்தார். அஞ்சலி என்பதற்கு அப்பால் சொல் ஒன்றுமில்லை இப்போது

 

அசோகமித்திரன் ஆளுமையை வரையறுத்தல்

அசோகமித்திரன் விமர்சன மலர்

நமது கோட்டையின் கொடி

படிப்பறைப் படங்கள்

எழுத்தாளரைச் சந்திப்பது…

குகை ஓவியங்கள் -கடலூர் சீனு

அசோகமித்திரனின் ‘இன்று’

அசோகமித்திரன் பேட்டி -ஒருவிளக்கம்

பதினெட்டாவது அட்சக்கோடு

இரு காந்திகள்

அசோகமித்திரனுக்கு ஒருவாசகர்

புலிக்கலைஞன்

அசோகமித்திரனின் இரு கதைகள்

கரைந்த நிழல்கள் வாசிப்பனுபவம்

இருநகரங்களுக்கு நடுவே- அசோகமித்திரனின் புனைவுலகு

அசோகமித்திரன் படைப்புலகுக்கு ஒரு வாசல்-2

அசோகமித்திரன் படைப்புலகுக்கு ஒரு வாசல்-1

அசோகமித்திரன்-சென்னையில்

அசோகமித்திரனைச் சந்தித்தல்

வாழும்கணங்கள்

ஆட்கொள்ளல்

அசோகமித்திரனின் ‘பிரயாணம்’

அசோகமித்திரன் சந்திப்பு

சென்னை சித்திரங்கள்

அசோகமித்திரன், நல்லுசாமிப்பிள்ளை, காந்திகள்:கடிதங்கள்

பாஷாம் , மிஸ்திரி

சிறுகதை என்பது…

கதையாளனும் கலைஞனும்

அசோகமித்திரனின் காந்தி

முந்தைய கட்டுரைசொல்தளிர்க்கும் பாதை
அடுத்த கட்டுரைவெண்முரசு’–நூல் பதின்மூன்று–‘மாமலர்’–52