நாவல் உரை

வணக்கம் சார். தங்களின் ‘நாவல்’ பற்றிய உரையின் முழுப் பதிவும் வல்லினத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. தங்கள் பார்வைக்கு. தங்கள் பதிவிலும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

வல்லினம் விழாக் காணொளிகள் தொகுப்பு நாவல்கலை

அன்புடன்
ம.நவீன்

முந்தைய கட்டுரைஅலைவரிசை ஊழல்-கடிதங்கள்
அடுத்த கட்டுரைசில கிறித்தவப்பாடல்கள்