கார்ல் சகன் ,கடிதம்

karl sagan
கார்ல் சகன்

 

இனிய ஜெயம்.

நீங்கள் அன்னை கல்லூரியில் பேசியது எதுவோ அந்த பேசுபொருள் இங்கே கார்ல் சாகன் மொழியில். நீத்தார் வழிபாட்டில் துவங்கி, அவரது ”காண்டாக்ட்” இன் அடிப்படைகள் முதல் பகுதியில். இரண்டாம் பகுதி அடிப்படை பேசுபொருள், அதிலிருந்து தனது கருதுகோளை முன்வைக்கவேண்டிய முறை, நிரூபணவாதத்துக்கு வழிமுறை, அதன் மறுப்பு வாதத்துக்கான இடம் என ஒருவர் ஒன்றினை நம்பும் முன் அதை பரிசீலித்து ஏற்கும் வகைமைகளை கற்றுத் தருகிறார்.

கொஞ்சம் குழப்பமான உதாரணங்கள். இரண்டாவது முறை கடந்து வாசிக்கையில் பிடி கிடைத்தது. மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்து குற்றம் சொல்ல மாட்டேன். [மொழியாக்கம் புதுவை ஞானம்]. திண்ணை இணையத்தளம் சென்று தேடினால் கிட்டும் என நினைக்கிறேன்.

பகுதி ஒன்று.

http://kalappayani.blogspot.in/2013/03/blog-post_19.html

பகுதி இரண்டு.

http://kalappayani.blogspot.in/2013/03/2-tom-paine-age-of-reason.html

உங்களது ஜகன்மித்யை கதையில் வரும் என்டர்னல் ரெகரன்ஸ் தியரி இங்கே கார்ல் சாகன் சிந்தனையில் வேறு பரிமாணத்தில் இன்னும் ஆழமாக …

கடலூர் சீனு