என் கல்யாண்ஜி

ppmy

வணக்கம்.

வண்ணதாசன் ஆவணப்படத்தின் இரண்டு இடங்களில் அழகான சில கணங்கள் வருகின்றன. அவற்றைத் திரும்பத்திரும்ப பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறேன். அவற்றை GIF படங்களாக இணைத்துள்ளேன். சன் கீர்த்திக்கு என் எல்லையில்லா அன்பும் நன்றியும்.
நன்றி.
வே. ஸ்ரீநிவாச கோபாலன்