விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா உரை காணொளிகள்

பவா செல்லத்துரையின் உரை இணைப்பு

 

நாஸர் உரை

 

 

கு சிவராமன்

 

வண்ணதாசன் உரை

ஜெயமோகன் உரை

வண்ணதாசன் ஆவணப்படம் – சுருக்கப்பட்ட வடிவம்

வண்ணதாசன் ஆவணப்படம் – முழு வடிவம்