விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா – இரா .முருகன் உரை

111111

விஷ்ணுபுரம் விருது விழாவில் வண்ணதாசனை பற்றி இரா முருகன் ஆற்றிய உரை, எழுத்துவடிவில்