வீரசிங்கம் பயணம் போகிறார்!

download-8

அன்புள்ள ஜெயமோகன்,

மலட்டு விதைகள் மற்றும் கலப்பு விதைகள் பற்றி, லெபனான் நாட்டின் பின்புலத்தில் எழுதிய எனது புனைவுக் கட்டுரை (Creative Essay), கடந்த நான்கு வாரங்களாக ஞாயிறு தினக்குரலில் தொடராக வந்தது.

மலட்டு விதைகள் பற்றி அறிய முதலாவது மற்றும் நாலாவது அத்தியாயங்களை தவறாது வாசிக்கவும். இரண்டாம் மூன்றாம் அத்தியாயங்கள் லெபனான் நாட்டைப்பற்றியது.

ஆசி கந்தராசா

சிட்னி

 

வீரசிங்கம் பயணம் போகிறார் புனைவுக்கட்டுரை

 

===============================

 

பயணியின் புன்னகை ஆசி கந்தராசா கட்டுரைகள் குறித்து