சுஜாதாவுக்குப் பிடித்தவை

சிலிக்கான் ஷெல்ப் இணையதளத்தில் சுஜாதாவுக்குப் பிடித்த சிறுகதைகளைப்பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். அவற்றில் பல நல்ல கதைகளுக்கான அழியாச்சுடர்கள் இணைப்பும் உள்ளது. இணையத்திலேயே நல்ல கதைகளின் தொகுதி ஒன்றை வாசிக்கும் அனுபவம்

சுஜாதாவுக்கு பிடித்த சிறுகதைகள்