விமர்சனங்கள் தொகுப்பு

ve

ஜெ

 

இணையத்தில் தேடிக்கொண்டிருந்தபோது இந்த தொகுப்பைக் கண்டேன். உங்கள் இணைய இலக்கியவிமர்சனங்கள் அனைத்தையும் தொகுத்திருக்கிறார். வாசிப்பவர்களுக்கு மிக உதவியான பணி. இத்தகைய வாசகர்கள் ஒரு எழுத்தாளருக்கு, விமர்சகருக்கு இருக்கிறார்கள் என்பதே பெரும் ஊக்கத்தை அளிக்கிறது

 

ஜெயராமன்

அனைத்து விமர்சனக்கட்டுரைகளும். தொகுதி

 

முந்தைய கட்டுரைசீர்திருத்தவாதியின் நேர்க்குரல்
அடுத்த கட்டுரைசூரியனுடன் தொற்றிக்கொள்ளுதல் [சிறுகதை ]