சென்னை வெண்முரசு கலந்துரையாடல்

சென்னை வெண்முரசு கலந்துரையாடல் சென்ற 11-9-2016 அன்று நடைபெற்றது. நாற்பதுபேர் கலந்துகொண்டார்கள்.

படங்கள்

1a2a

3aunnamed

விழாவில் சுனீல் கிருஷ்ணன் பேசிய உரையின் வரிவடிவம்