சிக்கவீர ராஜேந்திரன்- ஒரு மதிப்புரை

1
அண்ணன் ஜெயமோகனுக்கு,
நலமாக இருக்கிறீர்களா?
ஒரு வாசகனாக சிக்கவீர ராஜேந்திரன் குறித்த என் பார்வையை எழுதினேன்.
நன்றி.
அன்புடன்,
பா.சரவணன்