அறம்செய விரும்பு -தகவல்கள்

அறம் விக்கி

அன்புள்ள திரு ஜெயமோகன் அவர்களுக்கு,

வணக்கம். நலம். தாங்களும் குடும்பத்தார்களுக்கும் நலம் விளைக பிராத்திக்கின்றேன். அறம் செய விரும்பு (http://www.jeyamohan.in/17071#.V1hWusdCJE4) சார்பாக ஒரு தகவல்,

ஔவையை வணங்கி, வையகமும் விரியும் வலையில் ‘அறம் செய விரும்பு’ (www.aramseyavirumbu.com) – ஆத்திசூடி பிரத்தியேகமான இணையதளத்திற்கு தமிழ் மொழியில் முகவரி ‘http://www.அறம்செயவிரும்பு.com’ பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற தகவலை மகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துக்கொள்கிறோம்.

சில செய்யுள்கள் பார்வைக்கு, கருத்துக்கள் இருப்பின் பகிரவும் பெரும் உற்சாகமாகயிருக்கம்.

அறம் செய விரும்பு – http://www.அறம்செயவிரும்பு.com/wikis/1

எண் எழுத்து இகழேல் – http://www.அறம்செயவிரும்பு.com/wikis/7

பருவத்தே பயிர் செய் – http://www.அறம்செயவிரும்பு.com/wikis/22

வீடு பெற நில் – http://www.அறம்செயவிரும்பு.com/wikis/102

வைகறைத் துயில் எழு – http://www.அறம்செயவிரும்பு.com/wikis/107

நன்றி.

நாராயணன் மெய்யப்பன்

www.அறம்செயவிரும்பு.com

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் பத்து – ‘பன்னிரு படைக்களம்’ – 80
அடுத்த கட்டுரைகுறுங்கதை வடிவம்