சாதிமல்லி பூக்கும் மலை

1

 

https://ecommerceherald.com/vanchesa-palan-ozhimuri/

அன்புள்ள ஜெ

ஒழிமுறி வந்தபோதே இந்த தலைப்புப்பாடலைக் கேட்டேன். அன்றும் இது ஒரு முக்கியமான பாட்டாகவே தோன்றியது. ஆனால் இன்றைக்குத் தனியாக இதைக்கேட்கும்போது ஒரு பெரிய நெகிழ்ச்சி ஏற்பட்டது.

குமரிமாவட்டத்தின் ஒரு multi cultural face இந்த பாடலில் அற்புதமாக வந்திருக்கிறது. முதலில் பழைய தமிழ்-மலையாள [அல்லது மலையாண்மை] மொழியில் ஒரு தோத்திரம். அது சேர் அரசனுக்குரியது. அடுத்தது நல்ல மலையாளத்தில் திருவிதாங்கூர் அரசனைப்புகழ்கிறது. அடுத்து நேரடியான அடித்தளத்தமிழ். அடுத்து கேரளத்தின் அடித்தளத்து நாட்ட்ப்புற மலையாளப்பாட்டு. அடுத்து மீண்டும் தமிழ்பாட்டு.

இப்போது உங்கள் இரண்டு மொழிகளும் மொழிகளுக்கு அப்பாலும் என்னும் கட்டுரையை வாசித்தபோது இந்தப்பாட்டு நினைவுக்கு வந்தது. ஒரு நல்ல எழுத்தாளன் எதையும் எழுதமுடியும் என்பதற்கு உதாரணம் இந்த ஒரு பாடல். ஒருபாடலுக்குள் எத்தனை பாடல்.

பாண்டிக்காத்தடிச்சா சாதிமல்லி புக்கும் மலை- ஆன வேளிமலைக்கு அந்தப்பக்கம் பூதப்பாண்டிதான் நமக்கும் சொந்த ஊர். அங்கே சாதிமல்லி பூத்துக்கொண்டே இருக்கிறது என்று நினைத்துக்கொள்கிறேன்

பகவத் அருணாச்சலம்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் பத்து – ‘பன்னிரு படைக்களம்’ – 54
அடுத்த கட்டுரைசெவ்வியல்கலையும் நவீனக்கலையும்