இணைய விவாதங்கள் பற்றி

அன்புள்ள ஜெ

இணையத்தில் விவாதித்தபடியே இருக்கிறீர்கள். இந்த வகையான விவாதங்களால் ஆகும் பயன் என்ன? பலசமயம் இவற்றால் வெறும் சில்லறைக் கசப்புகள் மட்டும்தானே மிச்சமாகின்றன?

சிவ்ராம்

அன்புள்ள சிவ்ராம்

ஏற்கனவே நிறைய எழுதியிருக்கிறேன்

http://www.jeyamohan.in/?p=3482 விவாதம் என்னும் முரணியக்கம்
http://www.jeyamohan.in/?p=282 விவாதிப்பவர்களைப்பற்றி
http://www.jeyamohan.in/?p=2362 இலக்கிய விவாதங்களும் எல்லைமீறல்களும்
http://www.jeyamohan.in/?p=3189 மலையாளவாதம்
http://www.jeyamohan.in/?p=264 விவாதங்களை எப்படி எதிர்கொள்கிறீர்கள்? -கடிதம்
http://www.jeyamohan.in/?p=6193 அந்த பார்வையாளர்கள்
http://www.jeyamohan.in/?p=6480 கலைஞர்களை வழிபடலாமா?
http://www.jeyamohan.in/?p=555 சிலகேள்விகள்
http://www.jeyamohan.in/?p=6727 விவாதங்களின் எல்லை…
http://www.jeyamohan.in/?p=5447 இணையத்தில் விவாதம்…
http://www.jeyamohan.in/?p=5230 எனது அரசியல்
http://www.jeyamohan.in/?p=200 ஆனந்த விகடன் பேட்டி 2007

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைகல்வாழை- நாத்திகம் தமிழ்நாட்டிலும் கேரளத்திலும்…3
அடுத்த கட்டுரைகடிதங்கள்