நெல்லையில் பேசுகிறேன்

 

 

Cdsgu-mUMAALR9Yநெல்லையில் வரும் ஏப்ரல் 3 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று லட்சுமி மணிவண்ணனின் கவிதைநூலான ’கேட்பவரே’ ஐ வெளியிட்டுப் பேசவிருக்கிறேன்

 

அனைவரும் வருக