முத்தல்

 

ஜெ

 

இந்த வீடியோவைப்பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள்

https://www.facebook.com/ithuperiyadhesam/videos/1663254533939878/

 

மருது

 

அன்புள்ள மருது

 

உமாசங்கரை நீக்கிவிட்டு இவரை ஐ ஏ எஸ் அதிகாரியாக ஆக்கலாம். மேலும் முத்தல்

 

ஜெ

முந்தைய கட்டுரைபிம்பக் கட்டுடைப்பும் ஆசிரியர்களும்
அடுத்த கட்டுரைஆதவ் சகோதரிகள் – கடிதங்கள்