தொடுதிரையும் கவிதையும்

 

குமரகுருபரன் எழுதிய ’மறுபடியும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்கமுடியாது’ என்னும் கவிதைநூலின் வெளியீட்டுவிழா.வில் பேசிய உரை. தொடுதிரையும் கவிதையும்

குமரகுருபரன்

குமரகுருபரன் விருது

முந்தைய கட்டுரைகோவையில் ஒரு விருது
அடுத்த கட்டுரைஒரு மன்னிப்பு