வல்லினத்தில்…

மலேசியாவில் இருந்து வெளிவரும் வல்லினம் இணைய இதழ் மலேசிய இலக்கியசலனங்களை காட்டும் தளம். அதில் என்னுடைய மலேசிய பயணம் குறித்து யுவராஜன் எழுதிய இரு கட்டுரைகள் உள்ளன.

http://www.vallinam.com.my/issue22/column2.html
http://www.vallinam.com.my/issue22/pathivu2.html

yuvarajan

முந்தைய கட்டுரைசிலுவையின் பெயரால்: ஒரு கடிதம்
அடுத்த கட்டுரைபரப்பிசை , செவ்விசை – உரையாடல் – ஈரோடு .