சங்கரர் உரை -விமர்சனம்

1

 

கீதை- சங்கரர் உரைகளைப்பற்றி நண்பர் அரவிந்தன் கண்னையனின் விமர்சனக்குறிப்பு. தமிழில் எழுதியிருக்கலாமென்பதே என்னுடைய மறுமொழி. இதில் சுட்டப்பட்டுள்ள எதிர்மறைவிமர்சனங்களையும் கருத்தில்கொண்டு விரிவாகவே சிந்திக்கவேண்டும்

 

http://contrarianworld.blogspot.in/2016/01/jeyamohans-discourses-on-gita-and.html

முந்தைய கட்டுரைபுதியவர்களின் கடிதங்கள் 3
அடுத்த கட்டுரைமிமிக்ரி கேரளம்