கிறிஸ்மஸ் தவளை

1

 

‘இந்த தவளையை பாரும். தண்ணீருக்குள் தோலினால் மூச்சுவிடும். வெளியே இருக்கும்போது சுவாசப்பையினால் மூச்சு விடுகிறது. இது அழிவின் விளிம்பில் உள்ள அபூர்வமான. பிக்கர்கில்ஸ் ரீட்தவளை. இந்த இனம் பூமியிலிருந்து மறைந்தால் மனிதர்களுக்குத்தான் நட்டம். 10,000 ராண்டுகள் அந்த நட்டத்தை தீர்க்காது.

அ.முத்துலிங்கத்தின் நுணுக்கமான எழுத்தில் உயிர்கொள்ளும் ஓரு குட்டிக்கதை

முந்தைய கட்டுரைசங்கரர் உரை -கடிதங்கள் 7
அடுத்த கட்டுரைவெண்முரசு’ – நூல் ஒன்பது – ‘வெய்யோன்’ – 25