விழா 2015 கோபி ராமமூர்த்தி பதிவு

44

 

கும்பகோணத்தில் இருந்து கோவை செல்ல ஜனசதாப்தி ஆறுமணி நேரத்திற்கும் சற்று அதிகமாக எடுத்துக்கொள்கிறது. பகல் நேர சலிப்பூட்டும் பயணம். சலிப்பை விரட்டுவது அடுத்த இருபத்துநான்கு மணிநேரங்களுக்குள் நடக்கவிருந்த நிகழ்வுகள் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள்தான்

 

கோபி ராமமூர்த்தி பதிவு

 

 

முந்தைய கட்டுரைகோவையில் சங்கரர் குறித்து…
அடுத்த கட்டுரைபின்தொடரும் நிழலின்குரல்- வாசிப்பு