தேவதச்சன் பார்வைகள்

d d 12

 

தேவதச்சன் சில கட்டுரைகள்

 

தேவதச்சன் கவிதைகளின் நாயகன்

 

சிறு கணங்களின் புத்தகம்

 

கவிதையின் கால்தடங்கள் சுகுமாரன்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஒன்பது – ‘வெய்யோன்’ – 4
அடுத்த கட்டுரைநீ விரும்புவது….