தீபாவளி பழைய கட்டுரைகள்

1

தீபாவளி பற்றி பல கேள்விகள் இன்று வந்தன. நரகாசுரன் தமிழனா என்பதைப்பற்றி. [தமிழனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கன்யாகுமரி மாவட்டத்துக்காரர்தான். ஏன் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும்?] பழைய சில கட்டுரைகளை, விவாதங்களை அதற்குப்பதிலாக அளிக்கிறேன்.

தீபாவளி

தீபாவளி யாருடையது?

தீபாவளி கடிதங்கள்

கடவுள் குழந்தைகள் ஒரு வினா

தீபாவளி கடிதங்கள்

தீபாவளி சமணம்

முந்தைய கட்டுரைஇருதீவுகள் ஒன்பது நாட்கள் – 3
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 58