உணவுப்படிநிலை

1

சங்க இலக்கிய காலத்திலிருந்து மாட்டிறைச்சி உண்ணுதல் பற்றிய செய்திகள் உண்டு.

இந்தியாவின் சமய, சமூக அமைப்பில் திராவிடப் பண்பாடு அடிமானமாக (ஸப்ஸ்ட்ரேற்றம்) இருக்கிறது என்பர்.

இந்திய ஜாதி அமைப்பில் உணவு பிரமிட் முக்கியமானது. புலால் உண்ணாமை, கோழி, ஆடு சில ஜாதிகள்,

கோழி, ஆடு, மீன், பன்றி, மாட்டிறைச்சி உண்ணல் ஜாதிக்கு ஜாதி வேறுபடும்.

இதனை சங்க இலக்கியத்தில் பரணர் பாடியுள்ளார். நற்றிணை 310.

http://nganesan.blogspot.com/2012/12/310.html

நா. கணேசன்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 27
அடுத்த கட்டுரையானைமுகன்