விஷ்ணுபுரம் முன்னுரை பற்றி

1

விஷ்ணுபுரம் நாவலின் முன்னுரை பற்றி கேசவமணி எழுதிய குறிப்பு

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் எட்டு – ‘காண்டீபம்’ – 29
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரமும் மனுஷ்யபுத்திரனும்