விஷ்ணுபுரம் விருது -தேவதச்சன் ஒரு பார்வை

1

சங்கக் கவிதைகளின் நுட்பம் அவை கவிதையின் வழியே அடையாளம் காட்டும் நிலவெளி காட்சிகள், உணர்வு ஒப்புமைகள். ஒவ்வொரு கவிஞனும் தனக்கென தனியான கவி உவமைகளையும் மொழி நுட்பத்தையும் அகப்பார்வையும் கொண்டிருக்கிறான் என்பதை உணர முடிகிறது.

தேவதச்சன் கவிதைகளைப்பற்றி எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்

இவ்வருடத்தைய விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவிருது தேவதச்சனுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது

தேவதச்சனுக்கு விஷ்ணுபுரம் விருது

தேவதச்சனின் பதினைந்து கவிதைகள்

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஏழு – ‘இந்திரநீலம்’ – 92
அடுத்த கட்டுரைஅஞ்சலி : ஆலிவர் சாக்ஸ்