கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை

கொலம்பஸ் தமிழ்ச்சங்க உரை
https://www.youtube.com/watch?v=qmvZz7QRnP8

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஏழு – ‘இந்திரநீலம்’ – 63
அடுத்த கட்டுரைடியென்பியெஸ்ஸி