ஜடாயு ராமாயணம்

1

நண்பர் ஜடாயு ஆற்றிய ராமாயண உரைகளின் தொகுப்பு. ஜடாயு ஆழ்ந்த தமிழ்ப்புலமையும் நவீன இலக்கிய வாசிப்பும் துல்லியமான குரல்வளமும் கொண்டவர். இவ்வுரைகள் இன்றைய வாசகர்களுக்குரியவை

ஜடாயு ராமாயணம்