டொலெடோ

டொலிடோவில் சிவா சக்திவேல் இல்லம்

photo(1)

photo(2)

photo(3)

முந்தைய கட்டுரைராலே
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஏழு – ‘இந்திரநீலம்’ – 59