காலம் – ஜெயமோகன் சிறப்பிதழ்

காலம் ஜெயமோகன் சிறப்பிதழ் மின்னூலாக new shunt-ல் கிடைக்கிறது.

http://ebooks.newshunt.com/Ebooks/default/Kaalam—Ithazh-47—June–2015—Jeyamohan-Sirappithazh-/b-87338