ராலே கரோலினா சந்திப்பு

ராலே, வடக்கு கரோலினா

Event Name: An evening with Writer Jeyamohan (எழுத்தாளர் ஜெயமோகனுடன் ஒரு மாலை)
Discourse title : Spreading roots in another country (வேறொரு நாட்டில் வேர் விடுதல்)- challenges and opportunities of Tamil Diaspora abroad.

Date and Time: 11 July 2015, 4.30pm- 7pm.
Address: 4000, Bearcat way, Suite 100, Morrisville, NC – 27560.

Contact: Anusha Gopalakrishnan, Cultural coordinator, Tamil Cultural Association of North Carolina
Email: [email protected]

phone: 901-338-8665

டொரெண்டோ உரைகள்

அறம் உரை

முந்தைய கட்டுரைசிற்றிதழ்கள்- ஓர் ஆய்வறிக்கை
அடுத்த கட்டுரைகொலம்பஸ் (ஓஹையோ) தமிழ்ச் சங்கத்தில்