அறம்- டொரெண்டோ உரை

அறம் விக்கி

 

டொரெண்டோ மெட்றாஸ் கலை கலாச்சாரக் கழகத்தில் ஆற்றிய உரை
அறமெனும் தொடர்ச்சி

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஏழு – ‘இந்திரநீலம்’ – 29
அடுத்த கட்டுரைவாஷிங்டன் டிசி சதுக்கத்தில்