ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் -சண்டே கார்டியனில்

photograph_of_p_1433612720

ஜெ,

ஃபோர்ட் ஃபௌண்டேஷனைப் பற்றி ”தி சண்டே கார்டியன்”ல்

Ford Foundation an entity outside law

அன்புடன்

குரு பிரசாத்

அன்புள்ள குருப்பிரசாத்

முக்கியமான கட்டுரை. மாதவிக்குட்டி [கமலாதாஸ்]யின் மகனும் புகழ்பெற்ற இதழாளருமான மாதவன் நாலப்பாட்டு எழுதியிருக்கிறார்

ஜெ