முச்சந்தி இலக்கிய வட்டம்

இடம் :- கிறிஸ்தவ தொழிலாளர் பொழில் (CWF)

(ஹைண்ஸ் கல்லூரிக்கு அருகாமையில்)

ஹட்டன்.

காலம் :- 24-07-2010 நேரம் :- மாலை 3.30

தலைமை

திரு. ந. இரவீந்திரன்

சந்திப்பு

திரு. ஆதவன் தீட்சண்யா

ஆசிரியர் – புதுவிசை

அறிமுகவுரை

திரு. வ. செல்வராஜா

கருத்துரை

திரு. மோகன் சுப்பிரமணியம்

நன்றியுரை.

சு. உலகேஸ்பரா

தங்களின் மேலான பிரசன்னத்தையும் ஆரோக்கியமான கருத்தாடலையும் எதிர்பார்க்கின்றோம்.
முந்சந்தி இலக்கிய வட்டம்.
19/ 10 Dimbulla Road,
Hatton. Sri Lanka.
Mobil: +94 774409605

முந்தைய கட்டுரைபழைய நினைப்புடா
அடுத்த கட்டுரை“காட்சிப்பிழை”.