சில எதிர்வினைகள்

http://www.jeyamohan.in/?p=141

முந்தைய கட்டுரைமுற்போக்கு எனும் மதம்
அடுத்த கட்டுரைபழைய நினைப்புடா