அஞ்சலி: ஜெயகாந்தன்

images

விளையும் மாண்பு யாவையும் -பார்த்தன் போல்
விழியினால் விளக்குவாய்!

 ஜெயகாந்தன் தமிழ்விக்கி

பழைய கட்டுரைகள்

ஜெயகாந்தனின் இந்திய முற்போக்கு அழகியல் — 2

ஜெயகாந்தனின் இந்திய முற்போக்கு அழகியல் -1

ஜெயகாந்தன் வாசிப்புகுறித்து

என்ன சேறது மாமி, அது அப்டித்தான்!”

கலைஞனின் உடல்மொழி ஜெயகாந்தன் ஆவணப்படம்

ஜெயகாந்தன்

ஜெகே இரு கடிதங்கள்

ஜெயகாந்தன் பழையவராகிவிட்டாரா?

ஜெயகாந்தனும் வேதமும்

இருசந்திப்புகள்

மூன்று சந்திப்புகள்

முந்தைய கட்டுரைஇலக்கியமும் மீறல்களும்
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஆறு – ‘வெண்முகில் நகரம்’ – 68