இந்திய நகரங்கள்

patrick-geddes

அரவிந்தன் நீலகண்டன் எழுதிய முக்கியமான கட்டுரை தினமணி இணையதளத்தில். இந்தியாவின் முக்கியமான கோயில்நகரங்களின் அமைப்பைப்பற்றி ஆராய்ந்த பேட்ரிஸ் ஹெடிஸ் பற்றியது.

காஞ்சிபுரமும் டெல் அவிவ் நகரும்

முந்தைய கட்டுரைநகரும் நதியோடு நகரும் வானம்(விஷ்ணுபுரம் கடிதம் பதினான்கு)
அடுத்த கட்டுரைவிசிஷ்டாத்வைதம் ஓர் அறிமுகம்