ராய் மாக்ஸம் – டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தி

Roy_timesof india

முந்தைய கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஆறு – ‘வெண்முகில் நகரம்’ – 41
அடுத்த கட்டுரைஆரோக்கியநிகேதனம்