வெண்முரசு விமர்சனங்கள்

vannakkadal

வண்ணக்கடல் பற்றி கேசவமணி எழுதும் விமர்சனத்தொடர் .

1 தீராப்பகை

2 துரோணரின் அகப்போராட்டம்

3.மூன்று துருவங்கள்
4 மகாபாரத மனிதர்கள்

வண்ணக்கடல் பற்றி தொடர்பகுதிகளாக கேசவமணி தன் விமர்சனக்கருத்துக்களைப் பதிவுசெய்கிறார்

***

மழைப்பாடல் பற்றி கேசவமணி

மழைப்பாடல் பற்றி நான்கு பதிவுகளாக கேசவமணி முன்னர் பதிவுசெய்த விமர்சனங்களின் தொகுப்பு


முதற்கனல் பற்றி மரபின் மைந்தன் முத்தையா எழுதிய தொடர் விமர்சனம்

மரபின் மைந்தன் முத்தையா முதற்கனல் பற்றி எழுதிய விமர்சனத்தொடர்

*********************************************************************

அனைத்து வெண்முரசு விவாதங்களும்

மகாபாரத அரசியல் பின்னணி வாசிப்புக்காக

வெண்முரசு வாசகர் விவாதக்குழுமம்

முந்தைய கட்டுரைராய் மாக்ஸம்- லண்டன் உரையாடல்
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் ஆறு – ‘வெண்முகில் நகரம்’ – 39