கலாப்ரியா படைப்புக்களம் – நிகழ்வுக் குறிப்புகள்

விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவட்டம் ஒருங்கிணைக்கும் கலாப்ரியா படைப்புகள் பற்றிய நிகழ்ச்சியில் நான் கலாப்ரியாவின் கவிதைகள் குறித்துப் பேசுவதாக நண்பர் செல்வேந்திரனுடன் உரையாடி முடிவு செய்த போதே கலாப்ரியாவின் கவிதைத் தொகுப்பினை தேட ஆரம்பித்துவிட்டேன்.

http://solvanam.com/?p=8451

முந்தைய கட்டுரைஅழியும் வரலாறு
அடுத்த கட்டுரைஈழத்துத் தமிழ்நூல்களின் கண்காட்சி